Eget brug

Etageareal
145 m2
Driftsudgifter
-

Årlige leje

60.000

Lyngevej 3, Uvelse

3550 Slangerup

Etageareal
262 m2
Driftsudgifter
25.157

Pris

2.325.000